[1]
Kotkiewicz, A. 2023. Obcość i rodzimość w przekładzie literackim. Leokadia Styrcz‑Przebinda, Koncepty lingwokulturowe a przekład. Nabokov i inni, Wydawnictwo Pigonianum, Krosno 2022, ss. 189. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA. 18 (grudz. 2023), 327–330. DOI:https://doi.org/10.24917/20831765.18.23.