[1]
Sieradzka-Baziur, B. 2019. Podmiotowość nadawcy w dawnym tekście naukowym na podstawie analizy manifestu pedagogicznego Janusza Korczaka Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA. 14 (grudz. 2019), 203–217. DOI:https://doi.org/10.24917/20831765.14.17.