[1]
Lisczyk, K. 2022. Jaki jest porządny człowiek? O wybranych użyciach przymiotnika porządny we współczesnej polszczyźnie. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA. 17 (grudz. 2022), 145–158. DOI:https://doi.org/10.24917/20831765.17.11.