[1]
Skowronek, B. 2022. Nazwy zespołów i tytuły utworów disco polo. Rekonesans onomastyczno-kulturowy. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA. 17 (grudz. 2022), 235–244. DOI:https://doi.org/10.24917/20831765.17.18.