(1)
Sieradzka-Baziur, B. Reprezentacje Leksykalne pojęcia MSZA ŚWIĘTA W średniowieczu. Analiza Onomazjologiczna. SL 2022, 222-234.