(1)
Jaros, V. Porównania W Listach Emigracyjnych Joachima Lelewela Pisanych Do przyjaciół I Znajomych. SL 2023, 125-138.