Błasiak-Tytuła, M., & Shevchuk-Kliuzheva, O. (2023). Dopełniacz w nauczaniu dzieci z Ukrainy języka polskiego jako drugiego. Wnioski z analizy kontrastywnej języka polskiego, ukraińskiego oraz rosyjskiego. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), 41–59. https://doi.org/10.24917/20831765.18.3