Skowronek, B. (2016). Współczesny dyskurs polityczny a zjawisko nowomowy. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (11). Pobrano z https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5165