Skowronek, B. (2022). Nazwy zespołów i tytuły utworów disco polo. Rekonesans onomastyczno-kulturowy. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), 235–244. https://doi.org/10.24917/20831765.17.18