SKOWRONEK, B. O niektórych multimodalnych zapożyczeniach angielskich. Spojrzenie lingwistyczno-kulturowe. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, [S. l.], n. 6, 2011. Disponível em: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5079. Acesso em: 16 lip. 2024.