SIERADZKA-BAZIUR, B. Reprezentacje leksykalne pojęcia MSZA ŚWIĘTA w średniowieczu. Analiza onomazjologiczna. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, [S. l.], n. 17, p. 222–234, 2022. DOI: 10.24917/20831765.17.17. Disponível em: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/9616. Acesso em: 14 cze. 2024.