Cieszyńska-Rożek, Jagoda. 2023. „Wczesne Objawy zakłóceń Procesu Nabywania Systemu językowego”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 18 (grudzień):61-72. https://doi.org/10.24917/20831765.18.4.