Kotkiewicz, Aurelia. 2023. „Obcość I rodzimość W przekładzie Literackim. Leokadia Styrcz‑Przebinda, Koncepty Lingwokulturowe a przekład. Nabokov I Inni, Wydawnictwo Pigonianum, Krosno 2022, Ss. 189”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 18 (grudzień):327-30. https://doi.org/10.24917/20831765.18.23.