Skowronek, Bogusław. 2016. „Współczesny Dyskurs Polityczny a Zjawisko Nowomowy”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 11 (listopad). https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5165.