Fałowski, Adam. 2023. „Z Polskich drobiazgów słownikowych Tadeusza Szymańskiego: Japa”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 18 (grudzień):73-78. https://doi.org/10.24917/20831765.18.5.