Sieradzka-Baziur, Bożena. 2022. „Reprezentacje Leksykalne pojęcia MSZA ŚWIĘTA W średniowieczu. Analiza Onomazjologiczna”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 17 (grudzień):222-34. https://doi.org/10.24917/20831765.17.17.