Jaros, Violetta. 2023. „Porównania W Listach Emigracyjnych Joachima Lelewela Pisanych Do przyjaciół I Znajomych”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 18 (grudzień):125-38. https://doi.org/10.24917/20831765.18.9.