Lewaszkiewicz, T. (2023) „Wspomnienia Julija Benešicia jako ważne źródło do dziejów wzajemnych chorwacko‑polskich kontaktów naukowo‑kulturalnych”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 221–236. doi: 10.24917/20831765.18.17.