Korendo, M. (2023) „Typy zaburzeń językowych w zespole Aspergera”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 161–168. doi: 10.24917/20831765.18.12.