Skowronek, B. (2016) „Współczesny dyskurs polityczny a zjawisko nowomowy”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (11). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5165 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).