Skowronek, B. (2022) „Nazwy zespołów i tytuły utworów disco polo. Rekonesans onomastyczno-kulturowy”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 235–244. doi: 10.24917/20831765.17.18.