Przybylska, R. (2023) „O firmonimach po nowemu – co Mikołaj Rej wniósł do współczesnej onomastyki. Patryk Borowiak, Polskie i bułgarskie firmonimy w perspektywie komunikacyjno‑wizualnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021, ss. 288”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 339–344. doi: 10.24917/20831765.18.25.