[1]
B. Skowronek, „Współczesny dyskurs polityczny a zjawisko nowomowy”, SL, nr 11, lis. 2016.