[1]
K. Lisczyk, „Jaki jest porządny człowiek? O wybranych użyciach przymiotnika porządny we współczesnej polszczyźnie”, SL, nr 17, s. 145–158, grudz. 2022.