[1]
A. Kostecka-Sadowa, „Nazwy wyrobów z mąki w mowie mieszkańców dawnych Kresów Południowo‑Wschodnich (na przykładzie kilku wsi z obwodu lwowskiego)”, SL, nr 18, s. 169–180, grudz. 2023.