[1]
B. Sieradzka-Baziur, „Reprezentacje leksykalne pojęcia MSZA ŚWIĘTA w średniowieczu. Analiza onomazjologiczna”, SL, nr 17, s. 222–234, grudz. 2022.