Kowalik, K., i W. Darasz. „Barwy Bułgarii. Mariola Walczak‑Mikołajczakowa, Kolory W języku I Kulturze bułgarskiej, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska, Nr 52, Poznań 2022, Ss. 190”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 18, grudzień 2023, s. 331-8, doi:10.24917/20831765.18.24.