Skowronek, B. „Nazwy zespołów I tytuły utworów Disco Polo. Rekonesans Onomastyczno-Kulturowy”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 17, grudzień 2022, s. 235-44, doi:10.24917/20831765.17.18.