Przybylska, R. „O Firmonimach Po Nowemu – Co Mikołaj Rej wniósł Do współczesnej Onomastyki. Patryk Borowiak, Polskie I bułgarskie Firmonimy W Perspektywie komunikacyjno‑wizualnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021, Ss. 288”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, nr 18, grudzień 2023, s. 339-44, doi:10.24917/20831765.18.25.