Skowronek, Bogusław. „O niektórych Multimodalnych zapożyczeniach Angielskich. Spojrzenie Lingwistyczno-Kulturowe”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, no. 6 (listopad 18, 2011). Udostępniono lipiec 16, 2024. https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5079.