Sieradzka-Baziur, Bożena. „Reprezentacje Leksykalne pojęć CHRZEST, CHRZEST JANOWY Oraz CHRZEST PAŃSKI W średniowieczu. Analiza Onomazjologiczna”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, no. 16 (grudzień 29, 2021): 185–198. Udostępniono lipiec 12, 2024. https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/8999.