Sieradzka-Baziur, Bożena. „Reprezentacje Leksykalne pojęcia MSZA ŚWIĘTA W średniowieczu. Analiza Onomazjologiczna”. ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, no. 17 (grudzień 2, 2022): 222–234. Udostępniono czerwiec 14, 2024. https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/9616.