Zachowywanie i łamanie zasad etyki komunikacyjnej w dyskusji o wyborze Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego

Main Article Content

Katarzyna Jachymek
https://orcid.org/0000-0002-5628-6111

Abstrakt

There are 7 principles of ethical communication disscused in the article. Presented rules were excerpted from the review of word ethics literature. These are: the principle of equality, the principle of inclusion, the principle of honesty and truthfulness, the principle of non-coercion, the principle of non-dehumanization, the principle of taking into account human complexity and multidimensionality, and the principle of preserving and respecting autonomy. The article presents types of linguistic behaviour, which proves that the indicated rules are respected and disregarded in the communication process. In order to systematize the analysis of both types of behaviour, in the article a code key was used. At the same time, by presenting the categories that make up the code key, it is a tool that can be successfully used to study communication ethics in other types of texts.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jachymek, K. (2022) „Zachowywanie i łamanie zasad etyki komunikacyjnej w dyskusji o wyborze Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 71–82. doi: 10.24917/20831765.17.5.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Awdiejew A., Habrajska G., 2009, Strategie propagandowe i agitacyjne, [w:] Rozmowy o komunikacji 3: Problemy komunikacji społecznej, red. G. Habrajska, Łask, s. 9–54.
Google Scholar

Bartmiński J., 2017, Etyka słowa a potoczny wzorzec komunikacji, [w:] Etyka słowa. Wybór opracowań, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, J. Puzynina, Lublin, s. 39–50.
Google Scholar

Cegieła A., 2013, Słowa niebezpieczne i niepożądane w przestrzeni społecznej. Etyka słowa a poprawność polityczna, „Poradnik Językowy”, nr 10, s. 57–70.
Google Scholar

Cegieła A., 2014a, Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Warszawa.
Google Scholar

Cegieła A., 2014b, Etyka słowa w dyskursie publicznym, [w:] Słowo we współczesnych dyskursach, red. K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź, s. 23–34.
Google Scholar

Cegieła A., 2019, Na czym polega przemoc w języku komunikacji publicznej?, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 7–20.
Google Scholar

van Dijk T.A. (red.), 2001, Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa.
Google Scholar

Dudziak A., 2019, Wokół podstawowych zagadnień metodologicznych i propozycji badawczych w zakresie etyki komunikacji językowej, „Roczniki Humanistyczne”, Tom LXVII, z. 6, s. 89–104.
Google Scholar

Giza A., 1993, Na czym polega „etyczna komunikacja”?, [w:] Etyka międzyludzkiej komunikacji, red. J. Puzynina, Warszawa, s. 17–20.
Google Scholar

Jachymek K., w przygotowaniu, Wyznaczniki etyki komunikacyjnej. Klucz kodowy.
Google Scholar

Jachymek K., w recenzji, Zastosowanie klucza kodowego jako narzędzia analizy etyki komunikacyjnej (na podstawie dyskusji o wyborze Naczelnika ZHP).
Google Scholar

Kapuściński R., 1993, Środki masowego przekazu a etyka komunikacji, [w:] Etyka międzyludzkiej komunikacji, red. J. Puzynina, Warszawa, s. 59–61.
Google Scholar

Marcjanik M., 2017, Miejsce etykiety językowej wśród wartości. Uwagi ogólne, [w:] Etyka słowa. Wybór opracowań, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, J. Puzynina, Lublin, s. 339–345.
Google Scholar

Marcjanik M., 2007, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.
Google Scholar

Markowski A., 2017, Warunki właściwego użycia języka: etyka słowa – manipulacja językowa – nowomowa, [w:] Etyka słowa. Wybór opracowań, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, J. Puzynina, Lublin, s. 133–146.
Google Scholar

Nijakowski L., 2008, Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu, [w:] Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, red. A. Horolets, Toruń, s. 113–133.
Google Scholar

Ożóg K., 2005, Współczesny model polskiej grzeczności językowej, [w:] Język a Kultura, t. 17: Życzliwość i agresja w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, Wrocław, s. 9–16.
Google Scholar

Pręgowski M., 2012, Zarys aksjologii Internetu. Netykieta jako system norm i wartości sieci, Toruń.
Google Scholar

Puzynina J., 1993, O warunkach udanej komunikacji językowej, [w:] Etyka międzyludzkiej komunikacji, red. J. Puzynina, Warszawa, s. 21–23.
Google Scholar

Puzynina J., 1997, Słowo – wartość – kultura, Lublin.
Google Scholar

Puzynina J., Pajdzińska A., 2017, Etyka słowa, [w:] Etyka słowa. Wybór opracowań, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, J. Puzynina, Lublin, s. 21–29.
Google Scholar

Urzędowska A., 2017, Etyka czy etykieta? Charakterystyka komentarzy Facebooka w perspektywie poprawności językowej i obyczajowej, „Studia Socialia Cracoviensia” 9, nr 1, s. 173–187.
Google Scholar

Wierzbicka A., 2017, Trzy zasady etyki słowa, [w:] Etyka słowa. Wybór opracowań, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, J. Puzynina, Lublin, s. 67–73.
Google Scholar

Winczewski D., 2015, Reifikacja: Meandry teorii krytycznej, [w:] Filozoficzne rozważania o człowieku i nowoczesności, red. K. Bałękowski, K. Maciąg, Lublin, s. 7–22.
Google Scholar

Fanpage Z24 dostępny na portalu Facebook, „Facebook.pl”, https://www.facebook.com/Z24-189948942139/ (dostęp 24.11.2021).
Google Scholar

Związek Harcerstwa Polskiego – oficjalna strona organizacji, „ZHP.pl”, https://zhp.pl/ (dostęp 25.08.2021).
Google Scholar