My i Oni: O językowych wykładnikach wyrażających stosunek nauczycieli do uczniów cudzoziemców w świetle krytycznej analizy dyskursu

Main Article Content

Joanna Rokita-Jaśkow
https://orcid.org/0000-0002-6272-9548

Abstrakt

The following study utilises the data from a larger project (Rokita-Jaśkow et al., 2022) with a view to analysing the way in which EFL teachers describe their encounters with multilingual learners in their monolingual classes within critical discourse analysis framework and positioning theory. The analysis showed that the teachers studied position themselves and their students in relation to the newcomers differently depending on the language(s) they speak. The Us and Others distinction was more prominent in relation to English-speaking return migrant children, whom they positioned higher than their monolingual Polish students, and with whom they often struggled to maintain equal, if not superior position. Conversely, other multilinguals were positioned on the same level as Polish learners, yet subordinate to the teacher’s dominant role. It is concluded that such positioning, though marks inclusivity, signals persistent power relations in the educational setting, which may counteract integration of multilinguals.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rokita-Jaśkow, J. (2022) „My i Oni: O językowych wykładnikach wyrażających stosunek nauczycieli do uczniów cudzoziemców w świetle krytycznej analizy dyskursu”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 200–213. doi: 10.24917/20831765.17.15.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Bernstein K.A., 2020, (Re)defining success in language learning. Positioning, participation and young emergent bilinguals at school, Bristol.
Google Scholar

Cap P., 2017, The Language of Fear. Communicating threat in public discourse, London.
Google Scholar

Chovanec J., Mołek-Kozakowska K. (red.), 2017, Representing the Other in European Media Discourses, Amsterdam.
Google Scholar

Davies B., Harre R., 1990, Positioning: the discursive production of selves, ,,Journal for the Theory of Social Behavior”, 20, s. 43–63.
Google Scholar

Duszak A. (red.), 2002, US and Others, Social Identities Across Languages, Discourses and Cultures, Amsterdam.
Google Scholar

Duszak A., Fairclough N., 2008, Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków.
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, 2020, Sytuacja demograficzna Polski do 2019 r. Migracje zagraniczne ludności w latach 2000–2019, Warszawa, online: https://stat.gov.pl (dostęp 2.11.2021).
Google Scholar

Grabias S., 2019, Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Lublin.
Google Scholar

Harré R., 2015, Positioning theory. The Wiley Handbook of Theoretical and Philosophical Psychology: Methods, Approaches, and New Directions for Social Sciences, London.
Google Scholar

Hayriye Kayi-Aydar, 2021, A framework for positioning analysis: From identifying to analyzing (pre)positions in narrated story lines, „System”, 102, https://doi.org/10.1016/j.system.2021.102600 (dostęp 2.11.2021).
Google Scholar

Kawamoto Y., 2021, Relacja na ty w świetle tekstów z narodowego korpusu języka polskiego, „Socjolingwistyka”, 35, s. 303–317, http://dx.doi.org/10.17651/SOCJOLING.35.17 (dostęp 2.03.2022).
Google Scholar

Kayi-Aydar H., Miller E.R., 2018, Positioning in classroom discourse studies: A state-of- the-art review, ,,Classroom Discourse”, 9, s. 79–94, https://doi.org/10.1080/19463014.2018.1450275 (dostęp 2.11.2021).
Google Scholar

Malinowska E., 2013, Językowe wykładniki władzy w urzędzie, „Oblicza komunikacji”, 6, s. 39–46, https://wuwr.pl/okom/article/view/3230 (dostęp 2.11.2021).
Google Scholar

Najwyższa Izba Kontroli, 2020, Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/028/ (dostęp 2.11.2021).
Google Scholar

Pavlenko A., 2002, Poststructuralist approaches to the study of social factors in second language learning and use, [w:] Portraits of the L2 User, red. V. Cook, Clevedon, s. 275–302.
Google Scholar

Przybylska R., 2021, Słowa pochwały – o semantyce pewnych przymiotników oceniających, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, 16, s. 156–165, https://doi.org/10.24917/20831765.16.13.
Google Scholar

Puzynina J., 1986, O elementach ocen w strukturze znaczeniowej wyrazów, „Biuletyn PTJ” XL, s. 121–128.
Google Scholar

Rokita-Jaśkow J., Wolanin A., Król-Gierat W., Nosidlak K., 2022, Bridging the ‘dual lives’: school socialization of young bi-/multilinguals in the eyes of EFL teachers. „International Journal of Bilingual Education and Bilingualism”, https://doi.org/10.1080/13670050.2022.2114788.
Google Scholar

Ruiz R., 1984, Orientations in language planning, „NABE Journal”, nr 8, s. 15–34.
Google Scholar

Skowronek B., 2016, Współczesny dyskurs polityczny a zjawisko nowomowy, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, 11, s. 110–118, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5165.
Google Scholar

Weber J.-J., Horner K., 2008, Introducing multilingualism. A social approach, London.
Google Scholar

Werbińska D., 2020, Language teacher positioning in a teacher promotion examination: a small story approach, „Neofilolog”, 54, s. 133–153, https://doi.org/10.14746/n.2020.54.1.8.
Google Scholar