Ze skarbnicy mitologii starożytnych do współczesnego zasobu chrematonimiczno-funeralnego. Magdalena Puda-Blokesz, Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2021, ss. 250

Main Article Content

Włodzimierz Wysoczański
https://orcid.org/0000-0003-3516-3240

Abstrakt

brak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wysoczański, W. (2022) „Ze skarbnicy mitologii starożytnych do współczesnego zasobu chrematonimiczno-funeralnego. Magdalena Puda-Blokesz, Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2021, ss. 250”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 285–291. doi: 10.24917/20831765.17.23.
Dział
Artykuły recenzyjne

Bibliografia

Breza E., 2005, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Kraków, s. 343–361.
Google Scholar

Dunaj B., Mycawka M., 2012, Kilka uwag o klasyfikacjach nazw własnych, [w:] W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi, red. I. Łuc i M. Pogłódek, Katowice, s. 165–175.
Google Scholar

Gałkowski A., 2012, Propozycje a rozstrzygnięcia terminologiczno-pojęciowe dotyczące chrematonimii, [w:] W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi, red. I. Łuc i M. Pogłódek, Katowice, s. 187–200.
Google Scholar

Kosyl C., 2003, Chrematonimia, [w:] Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, t. 2, red. E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa przy współudziale J. Dumy, Warszawa – Kraków, s. 370–375.
Google Scholar

Lurker M., 1994, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, przełożył R. Wojnakowski, Kraków.
Google Scholar

Malec M., 2005, Imiona, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Kraków, s. 97–118.
Google Scholar

Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., 2020, Nazwy starożytnych realiów jako firmonimy w branży handlowo-usługowej w Wielkopolsce, [w:] Verba multiplicia, veritas una.
Google Scholar

Prace dedykowane Profesor Alicji Pihan-Kijasowej, t. II, red. T. Lisowski, P. Michalska-Górecka, J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, A. Sieradzki, Poznań, s. 119–130.
Google Scholar

Przybylska R., 1992, O współczesnych nazwach firm, „Język Polski” 72, z. 2–3, s. 138–150.
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 2000, Podstawy leksykalne obecnych nazw sklepów i firm, [w:] Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, red. J. Mazur, Lublin, s. 141–148.
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 2004, Kontynuacja i innowacyjność w nazewnictwie doby współczesnej, [w:] Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, red. R. Mrózek, Katowice, s. 131–139.
Google Scholar

Siwiec A., 2012, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Lublin.
Google Scholar

Stankiewicz L., 2008, Ilustrowany słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław – Warszawa– Kraków.
Google Scholar

Walczak B., 2004, Dzieje języka a nazwy własne, [w:] Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, red. R. Mrózek, Katowice, s. 29–45.
Google Scholar

Wichowa M., 2015, Refleksje o przemijaniu i o pamięci przeszłości. Staropolski dialog z tradycją antyczną (na podstawie Nowych Aten ks. Benedykta Chmielowskiego), „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Rossica”, z. spec., s. 67–78.
Google Scholar