Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel./fax 12 662 63 83
tel. 12 662 67 56


Institute of Polish Philology
University of the National Education Commission, Krakow
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

Publisher:
Scientific Publisher of the University of the National Education Commission, Krakow
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel./fax 12 662 63 83
tel. 12 662 67 56

Główna osoba do kontaktu

Redakcja // Editorial Team "Studia Linguistica"

Wsparcie techniczne

Paweł Regiec