Ogłoszenia

Zaproszenie do publikacji

2024-02-27

Szanowni Państwo,

 

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń nabór tekstów do numeru XIX (2024) został zamknięty. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do  XX tomu (2025) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765). 

Zaproszenie do publikacji

2023-05-12

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do  XIX tomu (2024) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765). Nabór tekstów do numeru XVIII (2023) został już zamknięty.

Zaproszenie do publikacji (2023) - numer dedykowany

2022-03-15

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do  XVIII tomu (2023) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765). Zamierzeniem Redakcji jest, by tom XVIII był dedykowany pamięci prof. dr. hab. Tadeusza Szymańskiego – językoznawcy slawisty, bułgarysty. W związku z tym mile widziane będą artykuły bliskie tematyce ogólnosłowiańskiej i ujęciom kontrastywnym. 

Zaproszenie do publikacji

2021-03-29

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do  XVII tomu (2022) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765). Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń nabór tekstów do numeru XVI (2021) został zamknięty.

Nowy wykaz czasopism naukowych

2021-02-11

Szanowni Państwo,

zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 9 lutego 2021 roku w nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych rocznik ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA znalazł się wśród pism językoznawczych mających 40 punktów.

Z wyrazami szacunku,

Redakcja

Zaproszenie do publikacji

2020-09-16

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do kolejnego, XVI tomu (2021) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765).

Instrukcja dla użytkowników systemu OJS 3

2020-02-19

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną polską wersją instrukcji dla użytkowników systemu Open Journal System 3. Znaleźć w niej można wyjaśnienie funkcji systemu, a także informacje istotne dla dostępnych w czasopiśmie ról (administratora, redaktora, recenzenta i autora).