Szanowni Państwo,

 

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń nabór tekstów do numeru XIX (2024) został zamknięty. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do  XX tomu (2025) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765). 

Na Państwa teksty czekamy do końca marca 2025 roku. W wypadku dużej liczby zgłoszeń ostateczny termin przyjmowania tekstów może ulec skróceniu.

Więcej na temat zgłaszania artykułów znajdą Państwo w zakładce Zgłoś artykuł.

Z wyrazami szacunku,

Redakcja