Leszek Bednarczuk (Polska Akademia Umiejętności, Kraków, Polska)

Irena Bogoczová (Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, Czechy)

Marek Cybulski (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Ewa Horyń (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Gintautas Kundrotas (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Wilno, Litwa)

Andrzej Maria Lewicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Maciej Mączyński (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Marceli Olma (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Elżbieta Rudnicka-Fira (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Juraj Rusnák (Uniwersytet Preszowski, Preszów, Słowacja)

Marian Skab (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Czerniowce, Ukraina)

Diana Stolac (Uniwersytet w Rijece, Rijeka, Chorwacja)