Redaktor naczelny:

Stanisław Koziara (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Zastępca redaktora naczelnego:

Krystyna Kowalik (Polska Akademia Nauk, Kraków, Polska)

Ewa Młynarczyk (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Sekretarz naukowy redakcji:

Magdalena Puda-Blokesz (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Agata Wolanin (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)