Informacje dla autorów

Zachęcamy Państwa do zgłaszania tekstów do czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765). Prosimy o zapoznanie się z zawartością strony głównej i wszystkich treści zawartych w menu zakładek: O CZASOPIŚMIE oraz ZGŁASZANIE TEKSTÓW. Każdy Autor powinien się zarejestrować na stronie czasopisma, by móc zgłosić artykuł, lub zalogować się, jeśli ma już konto.

Autor, zgłaszając tekst do redakcji czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, zaświadcza, iż jest on rezultatem wyłącznie jego własnej twórczości, że treść artykułu nie była dotychczas publikowana oraz że utwór nie narusza w żadnym stopniu praw autorskich ani praw pokrewnych innych osób, jak również innych praw osób trzecich, a także, że niczyje prawa do utworu (lub jego jakiejkolwiek części) nie zostały pominięte. Po podpisaniu umowy prawa majątkowe do opublikowanych materiałów zostają przeniesione na Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Rocznik „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest udostępniana bezpłatnie dla użytkowników i instytucji na zasadach licencji Creative Commons CC-BY-NC-ND 4.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych). 

Od Autorów nie są pobierane żadne opłaty związane z publikacją artykułów w czasopiśmie  „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”.