Urszula Bijak (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska)

Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)

Dorota Brzozowska (Uniwersytet Opolski, Opole, Polska)

Renata Bura (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Stanisław Cygan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)

Grażyna Filip (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)

Roman Gawarkiewicz (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)

Danuta Grzesiak-Witek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)

Halszka Górny (Polska Akademia Nauk, Kraków, Polska)                                                                                      

Agata Hołobut (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Aleksandra Janowska (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Violetta Jaros (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa, Polska)

Maria Jodłowiec (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)                                                       

Marta Kaźmierczak (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Danuta Kępa-Figura (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Marcin Kojder (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)                                                               

Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)

Anna Kostecka-Sadowa (Polska Akademia Nauk, Kraków, Polska)

Danuta Kowalska (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Renata Kucharzyk (Polska Akademia Nauk, Kraków, Polska)

Janina Labocha (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)                                                                                   

Justyna Leśniewska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)                                                                     

Izabela Łuc (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Maria Malec (Polska Akademia Nauk, Kraków, Polska)

Renata Marciniak-Firadza (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Jolanta Migdał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Michaił Osłon (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska)

Błażej Osowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Norbert Ostrowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Marta Pančiková (Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, Czechy)

Joanna Pawelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Anna Piechnik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)                                                   

Iwona Piechnik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Agnieszka Piela (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Anna Piotrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Maciej Rak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Wiesław Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Jarosław Redkwa (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Czerniowce, Ukraina)

Małgorzata Rocławska-Daniluk (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)

Dorota Samborska-Kukuć (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Katarzyna Sicińska (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Bożena Sieradzka-Baziur (Polska Akademia Nauk, Kraków, Polska)

Kazimierz Sikora (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)   

Petar Sotirov (UNiwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)                                                                 

Dorota Suska (Uniwersytet Jana Długosza, Częstochowa, Polska)

Magdalena Szczyrbak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)                                                                       

Dorota Śliwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska)                                                                               

Sławomir Śniatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)

Bożena Taras (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)

Anna Tyrpa (Polska Akademia Nauk, Kraków, Polska)                                                                                            

Elżbieta Wąsik (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Dorota Werbińska (Akademia Pomorska, Słupsk, Polska)

Ewa Woźniak (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Urszula Wójcik (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa, Polska)

Włodzimierz Wysoczański (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

Aneta Załazińska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)