Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do  XIX tomu (2024) czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (ISSN 2083-1765). Nabór tekstów do numeru XVIII (2023) został już zamknięty.

Na Państwa teksty czekamy do końca marca 2024 roku. W wypadku dużej liczby zgłoszeń ostateczny termin przyjmowania tekstów może ulec skróceniu.

Więcej na temat zgłaszania artykułów znajdą Państwo w zakładce  Zgłoś artykuł.

Z wyrazami szacunku,

Redakcja