Wspomnienia Julija Benešicia jako ważne źródło do dziejów wzajemnych chorwacko‑polskich kontaktów naukowo‑kulturalnych

Main Article Content

Tadeusz Lewaszkiewicz

Abstrakt

The material substrate for the article are the reminiscences of that Croatian writer and philologist, published in book form in 1985. The article deals with the following aspects of activity of Julije Benešić during his stay in Warsaw from 1930 to 1938: teaching a Croatian language course at the University of Warsaw, contacts with Polish and Slavic scholars (mainly linguists), contacts with Polish writers and artists, the Yugoslavian Library and statements about translations and translators, Croatian grammar together with a Croatian‑Polish dictionary, popularisation of knowledge about the Panslavic activities of Juraj Križanić (1618–1683), statements about difficulties faced by Poles in learning and understanding Croatian and Serbian. The multi‑faceted activity of J. Benešić in Poland and his accompanying observations enrich our knowledge on the history of Slavic studies in the inter‑war period.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lewaszkiewicz, T. (2023) „Wspomnienia Julija Benešicia jako ważne źródło do dziejów wzajemnych chorwacko‑polskich kontaktów naukowo‑kulturalnych”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 221–236. doi: 10.24917/20831765.18.17.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

ROZWIĄZANIE SKRÓTU
Google Scholar

BenOs – Benešić J., 1985, Osiem lat w Warszawie (kronika), Warszawa.
Google Scholar

BIBLIOGRAFIA
Google Scholar

Benešić J., 1937, Gramatyka języka chorwackiego czyli serbskiego, Warszawa.
Google Scholar

Benešić J., 1949, Hrvatsko‑poljski rječnik. Słownik chorwacko‑polski, Zagreb.
Google Scholar

Falski M., 2005, Julije Benešić (1883, Ilok – 1957, Zagrzeb), [w:] Z historii slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim, red. J. Molas, Warszawa, s. 182–185.
Google Scholar

Frančić M., 1974, Juraj Križanić. Ideolog absolutyzmu, Kraków.
Google Scholar

Frančić V., 1956, Gramatyka opisowa serbochorwackiego, Warszawa.
Google Scholar

Frančić V., 1956–1959, Słownik serbochorwacko‑polski, I–II, Warszawa.
Google Scholar

Frančić V., 1958, Bibliografia przekładów Julija Benešicia z literatury polskiej, „Pamiętnik Słowiański” 8, s. 133–139.
Google Scholar

Frančić V., 1961, Budowa serbochorwackich kolektywów, Kraków 1961.
Google Scholar

Frančić V., 1972, Dział polski w siedmiojęzycznym słowniku Piotra Lodereckera, Wrocław 1972.
Google Scholar

Grzegorczyk P., 1967, Index lexicorum Poloniae. Bibliografia słowników polskich, Warszawa.
Google Scholar

Lewaszkiewicz T., 2014, Między ideą wspólnego języka słowiańskiego i słowiańskimi mikrojęzykami literackimi, [w:] Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej‑Giefing, red. M. Graf, Poznań, s. 73–84.
Google Scholar

Lewaszkiewicz T., 2020, Koncepcje uniwersyteckiego kształcenia studentów filologii słowiańskiej w krajach słowiańskich i niesłowiańskich w przeszłości i obecnie, [w:] Kultura komunikacji w dydaktyce, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek‑Samborska, K. Skibski, Poznań, s. 131–144.
Google Scholar

Molas J. (red.), 2005, Z historii slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa.
Google Scholar

Wierzbicki J., 1973, Benešić Julije, [w:] Mały słownik pisarzy zachodniosłowiańskich i południowosłowiańskich, red. J. Magnuszewski, Warszawa, s. 23–24.
Google Scholar

Wrocławski K., 2005, Halina Irena Olszewska, [w:] Z historii slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim, red. J. Molas, Warszawa, s. 182–185.
Google Scholar