Typy zaburzeń językowych w zespole Aspergera

Main Article Content

Marta Korendo
https://orcid.org/0000-0003-1088-8675

Abstrakt

For many years, both the DSM‑IV and ICD-10 have built up the misconception that there are no language disorders in Asperger’s syndrome. This has had a significant impact on the problems with the diagnosis of Asperger syndrome, and has been the cause of many misdiagnoses. The current editions: DSM-5 and ICD-11 have not changed the established approach. Many years of research and clinical experience have allowed the author of this article to verify the view of normal speech and communication development in Asperger syndrome. We now know that children with ZA may manifest different types of disorders, concerning both systemic and communicative competence. The author of the article characterises the types of language problems observed in ZA, including: the specificity of early speech development, alalia (delayed speech development), aphasia, comprehension of speech and intonation of speech and indicates their sources and examples. This is of great importance in the context of the correct diagnosis and therapy of children on the autism spectrum, including the differential diagnosis of autism and Asperger syndrome.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Korendo, M. (2023) „Typy zaburzeń językowych w zespole Aspergera”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (18), s. 161–168. doi: 10.24917/20831765.18.12.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Antas J., 2013, Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia, Łódź.
Google Scholar

Bartmiński J., 2006, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.
Google Scholar

Bokus B., Shugar G.W. (red.), 2007, Psychologia języka dziecka, przeł. E. Haman i in., Gdańsk.
Google Scholar

Bishop D.V.M., 2014, Ten Questions about Terminology for Children with Unexplained Language Problems, „International Journal of Language&Communication Disorders”, nr 4, s. 381–415.
Google Scholar

Cieszyńska‑Rożek J., Korendo M., 2018, Metoda krakowska – techniki diagnozy, stymulacji i terapii zaburzeń rozwoju dzieci, [w:] Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Lublin, s. 91–120.
Google Scholar

Cieszyńska‑Rożek J., Korendo M., 2021, Dymensjonalna diagnoza rozwoju dzieci, Kraków.
Google Scholar

DSM-5 – The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2013, red. American Psychiatric Association, wyd. 5, Washington.
Google Scholar

Duffy F., Shankardass A., McAnulty G.B. i in., 2013, The Relationship of Asperger’s Syndrome to Autism. APreliminary EEG Coherence Study, „Current Controversions in Psychiatry”, nr 11, https://doi.org/10.1186/1741-7015-11-175.
Google Scholar

Faridi F., Khosrowabadi R., 2017, Behavioral, Cognitive and Neural Markers of Asperger Syndrome, „Basic and Clinical Neuroscience”, nr 5, s. 349–360, https://doi.org/10.18869/NIRP.BCN.8.5.349.
Google Scholar

Grandin T., Panek R., 2016, Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów, przeł. K. Mazurek, Kraków.
Google Scholar

Karanth P., 2020, From aphasia and allied disorders to autism spectrum disorders‑A mutualistic symbiotic relationship. (A five decade long journey in neuro‑communication disorders), „Annals of Indian Academy of Neurology” 23 (Suppl 2), s. 63–66.
Google Scholar

Korendo M., 2013, Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera, Kraków.
Google Scholar

Korendo M., 2022, Diagnoza dymensjonalna zespołu Aspergera, „Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza” 29(49), nr 2, s. 245–257.
Google Scholar

Leonard L.B., 2006, SLI. Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego, Gdańsk.
Google Scholar

Maćkiewicz J., 1999, Co to jest „językowy obraz świata”?, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”, t. 11, s. 7–24.
Google Scholar

Marrison J., 2016, DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, przeł. R. Andruszko, Kraków.
Google Scholar

Paulsen B., Velasco S., Kedaigle A.J. i in., 2022, Autism Genes Converge on Asynchronous Development of Shared Neuron Classes, „Nature”, nr 602, s. 268–273, https://doi.org/10.1038/s41586-021-04358-6.
Google Scholar

Rostowski J., Rostowska T., 2014, Rola systemu lustrzanych neuronów w rozwoju języka i komunikacji interpersonalnej, „Psychologia Rozwojowa”, nr 2, s. 49–65, https://doi.org/10.4467/20843879PR.14.011.2289.
Google Scholar

Tomasello M., 2002, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, przeł. J. Rączaszek, Warszawa.
Google Scholar

Trull T., Durrett Ch., 2005, Categorical and Dimensional Models of Personality Disorder, „Annual Review of Clinical Psychology”, t. 1, s. 355–380, https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144009.
Google Scholar