Zobaczyć miasto – usłyszeć miasto. Przestrzeń miejska w twórczości Mirona Białoszewskiego

Main Article Content

Anna Śliwa

Abstrakt

When thinking about the spatiality in Miron Białoszewski’s literary work, and poetry in
particular, we have to admit that it is almost impossible to imagine without the city. His
poems are strongly filled with urban space, and the status of civilian plays an important role
in forming the identity of the subject. The city in Białoszewski’s works, or maybe it is better
to say - cities, as the presented world includes not only Warsaw or New York, but some other
smaller and usually marginalized suburban spaces - still needs to be critically studied and
described. The main aim of this article is to investigate Białoszewski’s spatial imagery using
the method of close-reading.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Śliwa, A. (2010) „Zobaczyć miasto – usłyszeć miasto. Przestrzeń miejska w twórczości Mirona Białoszewskiego”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (5). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5052 (Udostępniono: 12 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Białoszewski M., 1976, Szumy, zlepy, ciągi, Warszawa.
Google Scholar

Białoszewski M., 1980, Rozkurz, Warszawa.
Google Scholar

Białoszewski M., 1987, Utwory zebrane, t. 1: Obroty rzeczy, Rachunek zachciankowy, Mylnewzruszenia, Było i było, Warszawa.
Google Scholar

Białoszewski M., 2000, Utwory zebrane, t. 9: Małe i większe prozy opublikowane po roku 1980, Warszawa.
Google Scholar

Chotomska W., 1996, Pan Mironczewski, [w:] Miron. Wspomnienia o poecie, oprac. H. Kircher, Warszawa.
Google Scholar

Eliade M., 1991, Świat, miasto, dom, tłum. I. Kania, „Znak”, nr 12.
Google Scholar

Jurgielewiczowa S., 1996, Byłam przy jego urodzeniu, [w:] Miron. Wspomnienia o poecie, oprac. H. Kircher, Warszawa.
Google Scholar

Kwiatek J., Lijewski T., 1998, Leksykon miast polskich, Warszawa.
Google Scholar

Miron. Wspomnienia o poecie, 1996, oprac. H. Kirchner, Warszawa.
Google Scholar

Platon, Fajdros, 1958, przeł. W. Witwicki, Warszawa.
Google Scholar

Sigalin J., 1986, Warszawa 1944–1980. Z archiwum architekta, t. 2, Warszawa.
Google Scholar

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, 1969, red. S. Kozakiewicz, Warszawa.
Google Scholar

Stańczakowa J., 1996, Odmienił moje życie, [w:] Miron. Wspomnienia o poecie, oprac. H. Kircher, Warszawa.
Google Scholar

Zielińska M., 1995, Warszawa - dziwne miasto, Warszawa.
Google Scholar