Znaczenie i funkcja motywu lilii w warmińsko-mazurskich pieśniach ludowych

Main Article Content

Ewelina Lechocka

Abstrakt

This presentation is an analysis of lily motives, which occurred in collection of Warmian and Masurian folk songs elaborated in 19th and 20th century. The purpose of this study was to define meaning and function of botanic vocabulary mentioned in folkloristic texts and to com- pare poetic representation of lily motif with its role in everyday life and culture of Warmia’s and Masuria’s inhabitants. As it was deducted from maintained analysis, the folk output and botanic themes are a valuable source of information about identity of rural population from Warmia and Masuria territories. Utilization of lily motif in folksongs is characteristic for its strong resemblance to empiric reality, in which the plant plays a great role in everyday life and in immaterial culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lechocka, E. (2016) „Znaczenie i funkcja motywu lilii w warmińsko-mazurskich pieśniach ludowych”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (11). Dostępne na: https://studialinguistica.uken.krakow.pl/article/view/5163 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Drabik L., Sobol E. (red.), 2007, Słownik języka polskiego PWN, t. 2, Warszawa.
Google Scholar

Dubisz S., 1977, Nazwy roślin w gwarach ostródzko-warmińsko-mazurskich, Wrocław.
Google Scholar

Gębik W. (zestawił), 1952, Pieśni ludowe Mazur i Warmii, Olsztyn.
Google Scholar

Kaczmarek E., 2013, „Ziołowa magia. Magia kwiatów i ziół”, komputeropis wystąpienia nafestiwali ziół w Olsztynku z 15 sierpnia 2013 roku w posiadaniu autorki, s. 6.
Google Scholar

Kolberg O., 1966, Dzieła wszystkie, t. 40: Mazury Pruskie, red. D. Pawlak, Wrocław.
Google Scholar

Kopaliński W., 2012, Słownik symboli, Warszawa.
Google Scholar

Kuryłowicz B., 2009, Konotacje lilii motywowane barwą kwiatów w poezji Jana Kasprowicza, [w:] Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa, s. 287–305.
Google Scholar

Kuryłowicz B., 2012, Semantyka nazw kwiatów w poezji Młodej Polski, Białystok.
Google Scholar

Niebrzegowska S., 2000, Przestrach od przestrachu: rośliny w ludowych przekazach ustnych, Lublin.
Google Scholar

NKPP: Krzyżanowski J. (red.), 1969–1978, Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. 1–4, Warszawa.
Google Scholar

Nowakowska A., 2005, Świat roślin w polskiej frazeologii, Wrocław.
Google Scholar

Okęcka-Bromkowa M., 1966, Śpiewa wiatr od jezior, Warszawa.
Google Scholar

Oracki T. (wybrał i opracował), 1957, Poezja ludowa Warmii i Mazur, Warszawa.
Google Scholar

Perzowa H., Kołodziejczykowa D. (red.), 2002, Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t. 4, Warszawa.
Google Scholar

Piekarczyk D., 2004, Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata, Lublin.
Google Scholar

Robotycki C., Babik W. (red.), 2005, Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury. Medycyna ludowa, Kraków.
Google Scholar

Rogowska-Cybulska E., 2005, Aktywność nominacyjna nazw roślin w gwarze wagowskiej, [w:] eadem, Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw (na podstawie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim), Gdańsk, s. 83–207.
Google Scholar

Sikora I., 1992, Przyroda i wyobraźnia, O symbolice roślinnej w poezji Młodej Polski, Wrocław.
Google Scholar

Sikora I., 2007, Młodopolska florystyka poetycka, Wałbrzych.
Google Scholar

SJP: Doroszewski W. (red.), 1958–1968, Słownik języka polskiego, t. 1–11, Warszawa.
Google Scholar

Sobieski M. (wybrał i opracował), 1955, Pieśni ludowe Warmii i Mazur, Kraków.
Google Scholar

Steffen A., 1931, Zbiór polskich pieśni ludowych z Warmji, Poznań.
Google Scholar

Stoff A., 1997, Problematyka teoretyczna funkcjonowania motywów roślinnych w utworach literackich, [w:] Literacka symbolika roślin, red. A. Martuszewska, Gdańsk, s. 9–22.
Google Scholar

Tokarski R., 2004, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin.
Google Scholar