Niepraktyczność polszczyzny a przemiany fleksji nominalnej w pokoleniu sieci

Main Article Content

Halina Kurek

Abstrakt

The subject of the article is the “impracticability of the Polish language” understood as the uselessness of Polish in terms of comfortable communication among the members of the network generation, especially through the Internet and mobile phones. This generation perceives language only as a useful code. Young people believe that the basic advantage of Polish should be the simplicity of sending-receiving mechanisms. It means aiming at the optimisation of the Polish language that, in future, may result in significant simplifications and system changes from the inflectional type to the synthetic-analytical type.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kurek, H. . (2020) „Niepraktyczność polszczyzny a przemiany fleksji nominalnej w pokoleniu sieci”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (15), s. 154–162. doi: 10.24917/20831765.15.13.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Cybulski M., 2010, O ograniczeniu fleksji w formułach polskiej etykiety językowej, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” LV, s. 51–60.
Google Scholar

Czerski P., 2012, Do analogowych, „Polityka”, nr 10 (2849), s. 64–65.
Google Scholar

Jadacka H., 2005, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.
Google Scholar

Kłosińska K., 2017, Istnienie i kształt normy językowej po przełomie cyfrowym, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXIII, s. 81–89.
Google Scholar

Kurek H., 2014, Nominatywizacja we współczesnej polszczyźnie – upraszczanie czy likwidacja fleksji nominalnej, [w:] Bogactwo współczesnej polszczyzny, red. P. Żmigrodzki, S. Przęczek-Kisielak, Kraków, s. 13–24.
Google Scholar

Kurek H., 2016, Nominatywizacja w Internecie (na przykładzie imion i nazwisk), [w:] Donum amicitiae. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Ewie Kołodziejek, red. J. Ignatowicz-Skowrońska, R. Sidorowicz, Szczecin, s. 111–118.
Google Scholar

Kurek H., 2019, Przemiany fleksji nominalnej w polszczyźnie przełomu wieków XX i XXI (na przykładzie imion i nazwisk oraz appellativów), Kraków.
Google Scholar

Kurek H., 2020, „Niepraktyczność polszczyzny” – nowa przyczyna zmian językowych w pokoleniu sieci, Rijeka [w druku].
Google Scholar

Markowski A., 2008, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.
Google Scholar

Mieczkowska H., 2003, Dynamika rozwoju fleksji nominalnej w ujęciu typologicznym słowacko-polskim, Kraków.
Google Scholar

Niewęglowski M., 2012, Przedmowa do wydania polskiego, [w:] Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y, red. J. van den Bergh, M. Behrer, Warszawa, s. 9–10.
Google Scholar

Oleszkowicz A., Senejko A., 2013, Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji, Warszawa.
Google Scholar

Pisarek W., 2013, Dwa zwierzęta, [w:] Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk, s. 194–195.
Google Scholar

Polański K., 1978a, Ekonomia w języku, [w:] Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Google Scholar

Polański K., 1978b, Przyimka składnia, [w:] Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Google Scholar

Skudrzyk A., 2005, Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Katowice.
Google Scholar

Tapscott D., 2010, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa.
Google Scholar

Wasylewicz M., 2014, Komunikacja pokolenia sieci. Jakość słowa w dobie nowych mediów, [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś, red. M. Kułakowska, A. Myszka, Rzeszów, s. 293–301.
Google Scholar

Zeler B., Żydek-Bednarczuk U., 2009, Homo communicans w świecie wirtualnym, [w:] Człowiek a światy wirtualne, red. A. Kiepasa, M. Sułkowska, M. Wołek, Katowice.
Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U., 2004, Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych a nowe odmiany językowe (Odmiana medialna), [w:] Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Łódź, s. 99–106.
Google Scholar

Polański G., 2014, Cechy pokolenia sieci w perspektywie pokolenia Y – raport z badań, s. 1–9, (www.ktime.up.pl>referaty_2014_10>polanski [dostęp: 30.04.2020).
Google Scholar

Stachowska S., 2012, Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y, s. 33–56 (Stachowska, www.ipiss.com.pl>ZZL_2012 Stachowska-s_33-56 [dostęp: 1.05.2020).
Google Scholar