Marta Wójcicka, Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 203

Main Article Content

Joanna Przyklenk
https://orcid.org/0000-0002-0385-6432

Abstrakt

brak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przyklenk, J. (2021) „Marta Wójcicka, Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 203”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (16), s. 243–247. doi: 10.24917/20831765.16.21.
Dział
Artykuły recenzyjne

Bibliografia

Burkacka I., 2017, Memy a stereotypy, [w:] Internet jako przedmiot badań językoznawczych, red. E. Kołodziejek, R. Sidorowicz, Szczecin, s. 11–26.
Google Scholar

Kita M., 2016, Językoznawcy wobec badań języka w Internecie, „Artes Humanae” 1, s. 111–124.
Google Scholar

Niekrewicz A.A., 2017, Memy internetowe – kierunki badań, [w:] Internet jako przedmiot badań językoznawczych, red. E. Kołodziejek, R. Sidorowicz, Szczecin, s. 72–82.
Google Scholar

Skowronek B., 2013, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków.
Google Scholar

Zdunkiewicz-Jedynak D., 2017, Mem internetowy jako współczesny popularny gatunek satyry politycznej, [w:] Internet jako przedmiot badań językoznawczych, red. E. Kołodziejek, R. Sidorowicz, Szczecin, s. 134–145.
Google Scholar