Jaki jest porządny człowiek? O wybranych użyciach przymiotnika porządny we współczesnej polszczyźnie

Main Article Content

Karolina Lisczyk
https://orcid.org/0000-0002-8741-1595

Abstrakt

The aim of the article is an attempt to answer the question of what Polish speakers mean when describing someone as porządny [decent]. Over 2,000 sentences taken from the MoncoPL corpus were studied, containing combinations of the adjective under study with nouns: człowiek, osoba, mężczyzna, facet, chłopak, kobieta, dziewczyna [man, person, guy, boy, woman, girl]. The analyzes were preceded by a review of lexicographic definitions as well as concepts of a decent man. Research has shown that the adjective porządny denotes a bundle of positive traits that are concretized depending on the context. Only in relation to women, the analyzed term is more precise and refers to the sexual and moral sphere.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lisczyk, K. (2022) „Jaki jest porządny człowiek? O wybranych użyciach przymiotnika porządny we współczesnej polszczyźnie”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA, (17), s. 145–158. doi: 10.24917/20831765.17.11.
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
Google Scholar

Buksiński T., 2001, Moderność, Warszawa.
Google Scholar

Collins Online English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/ (dostęp 30.07. 2021).
Google Scholar

Dąbrówka A., Geller E., 1995, Słownik antonimów, Warszawa.
Google Scholar

Jedynak S., 1999, O banalności intuicji, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” VIII, nr 1 (29),
Google Scholar

s. 193–198.
Google Scholar

Karwatowska M., 2017, Przyzwoitość w świadomości studentów lubelskich, „Białostockie Archiwum Językowe”, s. 93–105, DOI: 10.15290/baj.2017.17.05
Google Scholar

Karwatowska M., 2018, Historia „niewielkiego słowa”, czyli o przyzwoitości, „Stylistyka” XXVI, s. 87–103, DOI: 10.25167/Stylistyka27.2018.6
Google Scholar

Kotarbiński T., 1985, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa.
Google Scholar

Maryn-Stachurska D., 2019, O znaczeniu przedmiotowym i metatekstowym jednostek normalny i normalnie, „Polonica” XXXIX, s. 179–191.
Google Scholar

Nowak S., 2011, System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne” 1(200), s. 261–278.
Google Scholar

Parysek J., Mierzejewska L., 2020, Porządne miasto porządnych mieszkańców, „Studia Miejskie”, t. 39, s. 11–27.
Google Scholar

Puzynina J., 1982, Językoznawstwo a aksjologia, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XXXIX, s. 23–32.
Google Scholar

Skorupka S. (red.), 1991, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa.
Google Scholar

Wierzbicka A., 1971, Kocha, lubi, szanuje, Warszawa.
Google Scholar

Wierzbicka A., 1999, Język – umysł – kultura, Warszawa.
Google Scholar

Żywczok A., 2020, „Człowiek porządny” – ideał wychowania moralnego. Na kanwie rozważań etycznych Tadeusza Kotarbińskiego, [w:] Wielogłos w myśli o wychowaniu.
Google Scholar

lat polskiej pedagogiki filozoficznej, red. S. Sztobryn, K. Dworakowska, Warszawa, s. 195–212.
Google Scholar

ESJPXVII/XVIII – Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, https://sxvii.pl/ (dostęp 5.08.2021).
Google Scholar

ISJP – Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 2, Warszawa 2000.
Google Scholar

SIJP – M. Arct, Słownik ilustrowany języka polskiego, Warszawa 1916, http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra (dostęp 5.08.2021).
Google Scholar

SDor – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa 1958–1969, http://doroszewski.pwn.pl (dostęp 5.08.2021).
Google Scholar

SL – S. Linde, Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1807–1814, https://kpbc.umk.pl/dlibra (dostęp 5.08.2021).
Google Scholar

SPXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. Mayenowa, t. 27, Wrocław 1999, https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/17781 (dostęp 5.08.2021).
Google Scholar

Sstp PAN – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 6, Wrocław 1953–2002, https://pjs.ijp.pan.pl/Sstp/t6.pdf (dostęp 5.08.2021).
Google Scholar

SStpA – M. Arcta Słownik staropolski, oprac. A. Krasnowolski, W. Niedźwiedzki, Warszawa ok. 1920, https://pl.wikisource.org/wiki/M._Arcta_Słownik_Staropolski (dostęp 5.08.2021).
Google Scholar

SWar – Słownik języka polskiego (tzw. Słownik warszawski), red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 6, Warszawa 1900–1927, https://crispa.uw.edu.pl/ (dostęp 5.08.2021).
Google Scholar

SWil – Słownik języka polskiego (tzw. Słownik wileński), red. A. Zdanowicz i in., Wilno 1861, https://eswil.ijp.pan.pl/ (dostęp 5.08.2021).
Google Scholar

USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 3 i 4, Warszawa 2003.
Google Scholar

WSJP PAN – Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki, Kraków 2007–, http://wsjp.pl (dostęp 5.08.2021).
Google Scholar